Zaměstnávání OZP

Kooperace v oblasti strojírenství a elektroprůmyslu.

AB-TIP s.r.o.

IČO: 28815181 DIČ: CZ28815181

Bankovní spojení: 2576654399/0800

Sídlo firmy:
Tyršova 595, 517 24 Borohrádek

Zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny podnikatele a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Tato povinnost může být nahrazena:

  • odebíráním výrobků či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením (náhradní plnění),
  • zadáváním zakázek těmto subjektům či odvodem do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP (možnost odvodu do státního rozpočtu je odepřena organizačním složkám státu či zaměstnavatelů státem zřízeným).

Zákon dále zavádí zákonnou povinnost pro zaměstnavatele spolupracovat s ÚP a vést evidenci zdravotně postižených, které zaměstnává, a pracovních míst vhodných pro zdravotně postižené.

V případě porušení podmínek může ÚP vyměřit zaměstnavateli pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Účetní oddělení

mapaKancelar (originál)

Výrobní oddělení

mapaBeton (originál)

Kontakty

Kancelář:

  • 606 086 247

Výrobní oddělení:

  • 774 688 000
  • 774 138 594

100x100© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.